v

"Zlaté město" se pyšní mnoha architektonickými a kulturními skvosty.

Níže vám představujeme 50 nejlepších památek, které musíte v Praze vidět.

1. Pražský hrad

Absolutním vrcholem každé cesty do Prahy je velkolepý Pražský hrad, jehož historie sahá až do 9. století. V majestátním komplexu muzeí, kostelů, paláců a parků kdysi vládli a žili čeští králové, císaři Svaté říše římské a rakouští císaři.

Jako největší uzavřený hradní areál na světě ukrývá nespočet památek. Patří mezi ně Zlatá ulička, katedrála svatého Víta, Starý královský palác, bazilika svatého Jiří, věž Daliborka, Rožmberský palác, Schwarzenberský palác, Lobkovický palác, kaple svatého Kříže a Národní galerie ve Šternberském paláci.

Hlavním bodem Pražského hradu je slavnostní střídání hradní stráže, které se koná denně ve 12 hodin s velkou pompou a pochodovou hudbou na Čestném náměstí. Za zmínku stojí také večerní osvětlení Hradu, které obzvlášť podtrhuje architektonickou nádheru.

Tip:Doporučujeme vstupenku s prohlídkovým okruhem B, která vás opravňuje ke vstupu do Starého královského paláce, katedrály svatého Víta, baziliky sv. Jiří a Zlatou uličku s věží Daliborka.

2. Karlův most

Jednou z nejznámějších pražských památek je asi 500 metrů dlouhý Karlův most, jehož základní kámen nechal v roce 1357 postavit Karel IV. Je považován za jeden z nejstarších kamenných mostů v Evropě a spojuje Staré Město s Malou Stranou v Praze. K ruchu Karlova mostu patří četné stánky, hudebníci a umělci. Procházka po světoznámém mostě, která je klasickou povinnou zastávkou v Praze, vám umožní zblízka si prohlédnout 30 mistrovských soch, které Karlův most lemují.

Tip: Podle legendy se dotykem postavy psa umístěné u postavy sv. Nepomuckého prý přináší štěstí.

3. Katedrála svatého Víta

Absolutní povinností v Praze je impozantní katedrála svatého Víta, která dominuje Pražskému hradu. Katedrála je katedrálou pražského arcibiskupství a zároveň největším chrámem v České republice.

Kromě velkolepé gotické architektury vás nadchne i interiér katedrály. Najdete v něm hrobky českých králů, pokladnici pražské katedrály, korunovační insignie a Václavskou kapli zdobenou zlatými štuky. Výstup na 99 metrů vysokou hlavní věž je odměněn senzačním výhledem na pražské střechy.

Tip: Vstupní prostor sakrální stavby je možné navštívit zdarma. Zbytek je však zpoplatněn.

4. Zlatá ulička

Pravděpodobně nejznámější ulicí v Praze je Zlatá ulička. "Alchymistická ulička", jak se jí také říká, je součástí Pražského hradu a vybírá se do ní vstupné. Za svůj název vděčí domům, které zde byly postaveny v 16. století pro císařskou stráž a později sloužily zlatníkům a alchymistům.

Jedním z nejznámějších domů je dům s číslem popisným 22, kde žil spisovatel Franz Kafka. Dnes se v historických a barevných domech nacházejí obchody se suvenýry, kavárny, řemeslné dílny a expozice z období středověku, včetně výstavy brnění.

Tip: Po 18:00 lze Zlatou uličku navštívit zdarma. Všechny budovy jsou však po 18:00 uzavřeny.

5. Starý královský palác

Součástí komplexu Pražského hradu je také Starý královský palác. V bývalém sídle českých knížat a králů dnes návštěvníci najdou stálou expozici o historii Pražského hradu. Vrcholnou stavbou Starého královského paláce je ohromující Vladislavský sál, který sloužil reprezentačním účelům.

Neznámá je také komnata, kde proběhla druhá pražská defenestrace. Při této historické události, která odstartovala třicetiletou válku, byli katoličtí královští místodržící i kancléřský sekretář vyhozeni českými protestantskými šlechtici z okna.

6. Václavské náměstí

Václavské náměstí v centru města je jedním z největších náměstí v Evropě a také oblíbeným místem setkávání místních obyvatel i turistů. Původně náměstí fungovalo jako koňský trh. Náměstí je také známé jako místo velkých demonstrací, například "sametové revoluce" v roce 1989.

Dnes Václavské náměstí láká nespočet návštěvníků svými nákupními možnostmi i množstvím kaváren, restaurací, barů, klubů a hotelů. Nachází se zde také Národní muzeum a pomník svatého Václava, patrona Václavského náměstí.

7. Staroměstské náměstí

Návštěvníci Staroměstského náměstí narazí na nepřeberné množství zajímavostí. Na centrálním náměstí Starého Města pražského najdete Staroměstskou radnici se slavným orlojem, pomník Jana Husa, Týnský chrám a kostel svatého Mikuláše. Nachází se zde také řada restaurací.

Staroměstské náměstí je také oblíbeným místem konání akcí. Obzvláště oblíbené jsou vánoční trhy, které každoročně zvou k vychutnání kouzla Vánoc.

8. Staroměstská radnice a orloj

Staroměstská radnice s orlojem je jednou z hlavních atrakcí Prahy. Radnice, postavená v roce 1338 jako sídlo správy Starého Města, má 70 metrů vysokou věž. Na ní je umístěn světoznámý orloj, který svou podívanou láká každou celou hodinu lidi z celého světa. I když od podívané, při níž obchází 12 apoštolů, nelze očekávat příliš mnoho. Orloj se svými figurami je oblíbeným místem pro fotografování.

Navštívit můžete také gotickou věž. Nabízí úchvatný výhled na Nové Město pražské.

9. Z věže je možné se kochat pohledem na Prahu. Vyšehrad

Vyšehrad, který se tyčí na skále nad Vltavou, je středověká pevnost z 10. století. Návštěvníci si zde mohou vychutnat velkolepější výhled na malebnou Prahu. V barokní pevnosti se nachází řada skvostů, například románská rotunda svatého Martina, novogotický kostel svatého Petra a Pavla a podzemní kasematy. Vyšehradský hřbitov slouží jako místo posledního odpočinku mnoha umělců, politiků a vědců. Podle pověsti je Vyšehrad nejstarším knížecím sídlem v Čechách.

10. Vyšehrad je nejstarším knížecím sídlem v Čechách. Židovská čtvrť

Židovská čtvrť v Praze, známější pod názvem Josefov nebo Josefstadt, je jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Důvodem je to, že nacistický správce Prahy za druhé světové války Reinhard Heydrich zde plánoval vybudovat muzeum "vyhynulé rasy".

O životě Židů v bývalém ghettu svědčí několik synagog, například Stará nová synagoga, Starý židovský hřbitov a Židovské muzeum. Prohlídky historické čtvrti s průvodcem umožňují nahlédnout do pražského židovského dědictví a jsou velmi oblíbené.

11. Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov je jedním z nejznámějších hřbitovů v Evropě. Jeho počátky sahají do 15. století. V té době museli Židé žít ve čtvrti Josefov, ale hřbitov nebylo možné rozšiřovat, takže při pohřbívání zemřelých Židů vznikaly problémy s místem. V průběhu staletí tak byli zesnulí pohřbíváni ve vrstvách na sebe, což vedlo k dnešní téměř kopcovité krajině.

Předpokládá se, že hřbitov je místem posledního odpočinku více než 100 000 lidí. Na ploše 1000 m² se stále nachází 12 000 náhrobků.

12. Židovské muzeum

Židovské muzeum, založené v roce 1906 v Josefově, nabízí návštěvníkům seznámení s historií, životem a zvyky i tradicemi židovských komunit z Čech a Moravy. Rozsáhlé sbírky tvoří jedna z nejpodrobnějších sbírek literatury o židovství na světě. Součástí muzea je také Starý židovský hřbitov, Galerie Roberta Guttmanna, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga, Španělská synagoga a Klausová synagoga, které muzeum spravuje. Nabídku muzea obohacují obměňující se tematické výstavy a také hudební akce.

13. ročník. Staronová synagoga

Staronová synagoga v židovské čtvrti je považována za nejstarší dochovanou synagogu ve střední Evropě. Jako zvláštní památka pražského ghetta je hlavní synagoga pražské židovské obce jednou z nejvzácnějších, a tedy i nejvýznamnějších židovských památek v Evropě.

Gotická stavba ze 13. století přežila v průběhu staletí četné útrapy, jako jsou požáry, pogromy a obléhání, a dala tak vzniknout legendě, že synagogu chrání andělé.

14. Nová synagoga v pražské čtvrti. Jeruzalémská synagoga

Jeruzalémská synagoga se vyznačuje mimořádnou architekturou. Tento architektonický skvost v orientálně maurském stylu se nachází v Novém Městě nedaleko vlakového nádraží. Synagoga byla navržena architektem Wilhelmem Stiassnym a slavnostně otevřena v roce 1906.

15. synagoga v Jeruzalémě. Národní muzeum Praha

Na konci Václavského náměstí se nachází Národní muzeum Praha. Je to největší a nejstarší muzeum v České republice. V honosné hlavní budově jsou umístěny expozice o dějinách Čech, Čech a Moravy, ale také expozice zoologie, mineralogie a antropologie. Starou část muzea doplňuje nová budova.

16. Prašná brána

Pražská Prašná brána se tyčí na náměstí Republiky na okraji Starého Města. Tato 65 metrů vysoká věž ve stylu pozdní české gotiky byla součástí starého královského opevnění. Její název je odvozen od střelného prachu, který zde byl skladován až do konce 17. století.

Těm, kteří vystoupají přibližně 100 schodů, se naskytne nádherný výhled na Nové Město pražské. Uvnitř věže si návštěvníci mohou prohlédnout také malou výstavu o historii této zdobné stavby.

17. září 2017. Výlety lodí po Vltavě

Jednou z nejoblíbenějších atrakcí v Praze je určitě plavba po Vltavě. Nabízejí se různé výlety, během nichž můžete obdivovat zajímavosti města z vody. Od panoramatických plaveb po řece až po vyhlídkové plavby s večeří, vše je v ceně.

18. ročník. Strahovský klášter

Strahovský klášter založený v roce 1143 ukrývá nádherně zařízenou barokní knihovnu, v níž se nachází více než 200 000 svazků, artefaktů a kuriozit. V klášteře nedaleko Pražského hradu se nachází také pivovar, o kterém se říká, že vaří nejlepší pivo v České republice. O tom, zda je pivo tak dobré, jak potvrzují četné průzkumy, se mohou návštěvníci přesvědčit v klášterní pivní zahradě.

19. září 2015. Klementinum

Klementinum je bývalá jezuitská kolej. Impozantní budova v barokním stylu dnes slouží jako Národní knihovna ČR a vyznačuje se velkolepou výzdobou, mistrovskými freskami a nádhernými místnostmi, jako je Knihovní sál a Zrcadlový sál. Součástí Klementina je také barokní kostel svatého Klimenta a nejstarší Mozartův památník na světě.

20. výročí narození sv. Vrch Petřín & Rozhledna

Na 318 metrů vysokém vrchu Petřín se kromě úchvatného výhledu na Prahu nachází také několik zajímavostí, včetně idylických zahrad, středověkého kostela svatého Vavřince a Petřínské rozhledny. Samotný výstup na kopec je docela zážitek, protože na Petřín se můžete dostat buď pěšky, nebo lanovkou. Jakmile se dostanete na vrchol, čeká na vás 61 metrů vysoká Petřínská rozhledna, postavená po vzoru Eiffelovy věže v Paříži. Jako nejvyšší vyhlídkový bod v Praze poskytuje jedinečné panorama.

21. září 2015. Tančící dům

Výjimečným architektonickým skvostem je Tančící dům na břehu Vltavy. Moderní stavba přezdívaná "Ginger a Fred" - odkaz na legendární taneční pár - se stala jednou z pražských dominant. Za svou slávu vděčí především Instagramu, jako jedno z nejoblíbenějších míst pro focení ve městě si bez něj sociální sítě lze jen těžko představit. V prvním patře Tančícího domu, který funguje především jako kancelářská budova, se nachází malá galerie současných děl.

22. Národní technické muzeum

Národní technické muzeum, založené v roce 1908, se nachází v blízkosti Letenských sadů. Rozsáhle dokumentuje vývoj techniky, průmyslu a přírodních věd v regionu. Ve 14 stálých expozicích se věnuje tématům jako astronomie, časomíra, doprava, akustika, architektura a dalším.

23. Národní technické muzeum v Praze. Pražská pivní kultura

Pražská pivní scéna a česká piva, jako je Plzeň a Budweiser, jsou legendární. Město má ke zlatavému moku velmi zvláštní vztah, což se projevuje nejen v mnoha pivovarech, kultuře stravování a nočním životě, ale také v mnoha atrakcích, které nabízejí zajímavosti spojené s pivem. Kromě známých pivních prohlídek tu najdete například také pivní lázně, pivní muzeum, prohlídky města na pivním kole, a dokonce i transfery na letiště pivním autobusem.

Pokud dáváte přednost něčemu klasičtějšímu, doporučujeme navštívit pivní zahrádku ve Strahovském klášteře, kde podle průzkumů najdete nejlepší pivo v celé České republice.

24. Pivo v České republice. Česká kuchyně

Kromě již zmíněného piva, českého národního nápoje, nabízí kulinářské zajímavosti také tradiční kuchyně země - česká kuchyně. Mezi nejznámější tradiční česká jídla patří knedlíky, guláš, "česká polévka", vepřová pečeně a podobné masové pokrmy, které můžete levně ochutnat v restauraci U Parlamentu nedaleko židovské čtvrti.

V současné době je opravdový humbuk kolem Baumkuchenu nebo Trdelníku, které dříve bývaly k dostání pouze na vánočních trzích nebo v pouličních stáncích. Sladké pečivo nejlépe chutná v Good Food Coffee and Bakery na Karlově uličce před Karlovým mostem.

25. září 2015. Hradčany

Hradčany jsou historická čtvrť na pražském hradním návrší. Hlavní atrakcí Hradčan je bezesporu impozantní Pražský hrad. Návštěvníky však vítají i další památky, například Loretánské náměstí s Loretánskou kaplí a kapucínským klášterem Santa Casa, šlechtické paláce a krásné zahrady a kavárny. Historická atmosféra je jako stvořená pro dlouhé procházky.

26. září 2015 v 18.00 hod. Socha Franze Kafky

V pražské židovské čtvrti návštěvníci narazí na moderní sochu Franze Kafky. Socha je vysoká téměř 11 metrů a trůní před nákupním centrem Quadrio. Znázorňuje hlavu významného českého spisovatele. Umělecké dílo Davida Černého se skládá ze 42 panelů, které se jednotlivě otáčejí, čímž se socha neustále mění.

27. Muzeum komunismu

Muzeum komunismu poskytuje návštěvníkům autentický pohled na život v České republice v období komunismu od únorového převratu v roce 1948 do listopadu 1989 a nachází se v blízkosti Václavského a Staroměstského náměstí.

Násilné potlačení Pražského jara, cenzura, tajná policie, propaganda, represe vůči obyvatelstvu a mnoho dalšího je zde názorně vyobrazeno. O každodenním životě v totalitním režimu vypovídají originální předměty i průchozí, autenticky ztvárněné místnosti, jako je výslechová místnost, učebna a pracovna.

28. Zeď Johna Lennona

Zeď Johna Lennona nedaleko Karlova mostu je považována za významný politický symbol v České republice. To, co začalo jako místo smutku po smrti Johna Lennona v roce 1980, se postupně vyvinulo v tichý protest proti komunistické vládě a výzvu k větší svobodě. Mladí studenti za tímto účelem nasprejovali na zeď portrét Johna Lennona a také texty písní a obrázky Beatles, což vedlo ke střetům s bezpečnostní policií a k zatýkání.

29. Pražská zoologická zahrada

Pražská zoologická zahrada se rozkládá na ploše 58 hektarů a je největší zoologickou zahradou v zemi. Nachází se na nádherném prostranství v městské části Troja, které je protkáno potoky a vodními toky. Tato skutečnost významně přispívá k tomu, že zoo patří k nejkrásnějším zvířecím parkům na světě. V pražské zoo je doma více než 650 druhů zvířat, včetně ohrožených druhů. K hlavním atrakcím patří Indonéská džungle, Africký dům a Údolí slonů.

30. Zvířata v Zoo Praha jsou v současné době v provozu. Loreta v Praze

Pražská Loreta stojí na Hradčanském vrchu. Barokní komplex budov ze 17. století je poutním místem. Jeho součástí je kapucínský klášter, loretánská kaple, kostel Narození Páně a Svatý dům. Za pozornost stojí klenotnice s cennými obrazy a šperky a také karillon sestávající z 30 zvonů.

31. Koncerty vážné hudby

Dalším turistickým magnetem Prahy jsou koncerty vážné hudby. České hlavní město je dlouhodobě považováno za centrum klasické hudby. Nejen díky českému národnímu skladateli Smetanovi, který se proslavil hrou "Vltava", ale také díky premiérám Mozartových oper Don Giovanni a Figaro si klasickou hudbu v Praze oblíbili jak místní obyvatelé, tak turisté z celého světa. Četné koncertní sály, kostely, paláce, operní domy a divadla nabízejí vynikající koncerty klasické hudby v úchvatné atmosféře.

32. Havelské tržiště

Za zajížďku stojí také Havelské tržiště, jediná dochovaná tržnice ve Starém Městě. Pochází z roku 1232 a nachází se mezi Václavským a Staroměstským náměstím. Trh je oblíbený u místních obyvatel i turistů. Kromě čerstvého ovoce a zeleniny zde najdete také nespočet tradičních suvenýrů, řemeslných výrobků, textilu a českých specialit.

33. Noční život v Praze

Když se řekne Praha, nevyhnutelně se vám vybaví její světoznámý noční život. Ať už se jedná o legendární večírky, rozlučky se svobodou, pub crawls nebo společenský večer v hospodě, hlavní město večírků splní každé přání týkající se nočního života. Obzvláště oblíbené jsou kluby a bary na Starém Městě pražském.

34. Termální lázně, wellness a lázeňství

Česká republika je také ideální pro wellness dovolenou, protože země je známá také svými léčivými prameny. V regionu lze navštívit četné lázně a také lázně a termální koupaliště.

Lázeňské město Teplice s lázněmi Teplice v Čechách, které jsou nejstaršími lázněmi v Čechách, je z Prahy dostupné veřejnou dopravou za pouhých 90 minut. Alternativou je nabídka wellness balíčků v mnoha pražských hotelech. Zvláštní druh wellness zážitku nabízejí dvoje pivní lázně v centru Prahy.

35. Celodenní výlet do Českého Krumlova

Pokud máte trochu času navíc, měli byste ho využít k návštěvě středověkého města Český Krumlov (Krumlov na Vltavě). Tato památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO okouzlí památkami, jako je malebné Staré Město, velkolepý chrám svatého Víta a českokrumlovský hrad .

36. Celodenní výlet do Kutné Hory

Dalším fascinujícím městem, které je ideální pro celodenní výlet, je Kutná Hora, 73 km východně od Prahy. Absolutním turistickým magnetem města je makabrózní Kaple kostí v Sedlecké kostnici, kterou zdobí nespočet lidských kostí. Za vidění stojí také středověké centrum města s katedrálou svaté Barbory.

37. Celodenní výlet do koncentračního tábora Terezín

Pro zájemce o historii doporučujeme návštěvu Památníku Terezín, který se nachází pouhou hodinu jízdy od Prahy. Zde se nacházel největší koncentrační tábor v České republice - centrum nacistického teroru. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií místa, tragickým osudem tisíců Židů, ale i s druhou světovou válkou a jejími dopady.

38. Bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří je součástí Pražského hradu. Byla postavena v roce 920 a je druhým nejstarším kostelem v Praze a zároveň jednou z nejstarších dochovaných částí Pražského hradu. Jako nejzachovalejší románská stavba v Čechách je bazilika svatého Jiří považována za jednu z nejvýznamnějších románských památek v celé zemi.

39. Bazilika sv. Rudolfinum

Rudolfinum je koncertní budova a sídlo České filharmonie. Nachází se na Starém Městě pražském. Rudolfinum bylo otevřeno v roce 1885, vyznačuje se novorenesanční architekturou a je působivé zvenčí i zevnitř.

40. Vltavský ostrov Kampa

Vltavský ostrov Kampa okouzluje své návštěvníky idylickou přírodní krajinou, historickými budovami a půvabnými uličkami. Ne nadarmo se mu také říká "Pražské Benátky". Kouzlo vltavského ostrova nejlépe poznáte během plavby lodí po Vltavě, při níž minete mnoho pražských památek. Skvělým zážitkem je však také procházka.

41. Muzeum alchymie Speculum Alchemiae

Muzeum alchymie Speculum Alchemiae v pražské Židovské čtvrti poukazuje na historii alchymie. Sídlí ve staré alchymistické laboratoři ze 16. století, která byla teprve nedávno znovuobjevena při rekonstrukci. Návštěvníci si mohou prohlédnout historickou Rudolfínskou alchymistickou dílnu a dozvědět se více o tajemství alchymie a magie

42. Národní divadlo

Národní divadlo, které se nachází přímo na Vltavě, potěší svou úchvatnou polohou. Důvod k úžasu však dává i samotná impozantní novorenesanční budova. Národní divadlo, otevřené v roce 1881, je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice. Na programu je balet, opera a činohra.

43. Anežský klášter

Anežský klášter na Starém Městě pražském pochází ze 13. století. Byl obdarován svatou Anežkou Českou. Za prohlídku stojí kostel svatého Františka s hrobkou krále Václava I. a svatyně Salavatů.

Od roku 2000 představuje stálá expozice Národní galerie středověké sakrální umění v Čechách a ve střední Evropě. Bývalý klášterní komplex je také oblíbeným místem konání koncertů vážné hudby.

44. Žižkovská televizní věž

Pražská Žižkovská televizní věž, která se hrdě tyčí ve stejnojmenné čtvrti, je přístupná veřejnosti. Se svou výškou 216 metrů je jednou z nejvyšších staveb v českém hlavním městě. Vyhlídková plošina ve výšce 95 metrů a restaurace ve výšce 63 metrů nabízejí nádherný výhled.

45. Muzeum Franze Kafky

Muzeum Franze Kafky se nachází nedaleko Karlova mostu. Zabývá se významným spisovatelem Franzem Kafkou, který žil a tvořil v Praze. Muzeum je rozděleno na dvě části: "Existenciální prostor" a "Imaginární topografie". Kromě jeho děl muzeum dokumentuje také osobní předměty ze života excentrického spisovatele, včetně fotografií, stránek z deníků, kreseb a dopisů. Za pozornost stojí také kašna na nádvoří muzea s nechvalně proslulou sochou Davida Černého.

46. Vánoční trhy v Praze

Kouzelné vánoční trhy v Praze jsou vždy mimořádným zážitkem. K nejkrásnějším vánočním trhům v Praze i v celé Evropě patří trhy na Staroměstském náměstí, Pražském hradě a Václavském náměstí. Díky jejich atmosféře, lahodnému medovému vínu a českému stromkovému pečivu si předvánoční období můžete báječně užít.

47. Metronom

Pražský metronom v Letenských sadech stojí na zbytku podstavce Stalinova pomníku, zničeného v roce 1962. Uměleckou instalaci, která představuje obří kyvadlo, vztyčil v roce 1991 Vratislav Karel Novák. Okolí Metronomu je využíváno jako skatepark a poskytuje nádherný výhled na Staré Město a židovskou čtvrť.

48. Muzeum Kampa

Muzeum Kampa je soukromá galerie moderního umění a jedno z nejlepších muzeí v Praze. Nachází se na ostrově Kampa v bývalých Sovových mlýnech. Vystavena jsou díla českých, polských a slovenských umělců i umělců z bývalé Jugoslávie. K nejznámějším představitelům patří František Kupka a Otta Gutfreund.

49. Nakupování v Praze

České hlavní město je opravdovým rájem nakupujících! Návštěvníci se mohou těšit nejen na širokou nabídku nejrůznějších produktů, ale také na relativně levnější zboží. Jedním z nejoblíbenějších nákupních center je Palladium s 200 obchody v centru Prahy. Navštivte také již zmíněnou nákupní ulici Na Příkopě a Havelskou tržnici.

50. Letenský park

Rozlehlý Letenský park nabízí pražským cestovatelům vítaný odpočinek od ruchu velkoměsta. Je jako stvořený k procházkám, piknikům v zeleni a k odpočinku.

Park je oblíbený zejména u místní mládeže, která zde tráví čas ve skateparku před Metronomem. Kromě výhledu je to také hned hlavní atrakce: tam, kde kdysi stála obrovská socha Stalina, se nyní houpe pražský Metronom.

Zdroje: https://praguetouristinformation.com/en/sightseeing , Unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář